YOU2CAR A Fix Banner

การพิจารณา รถมือสอง โดยทำการตรวจสอบกลิ่นของรถ

ลงวันที่ 2014-12-10 เข้าอ่าน 3,438 ครั้ง
การพิจารณา รถมือสอง โดยทำการตรวจสอบกลิ่นของรถ


การพิจารณาและทำการไตร่ตรองสภาพ รถมือสอง ในบางครั้ง 
อาจจะมีการพิจารณาและทำการไตร่ตรองในบางส่วนที่ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะนึกไม่ถึง ซึ่งในบางส่วนที่ว่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และสามารถทำการระบุได้ชัดเจนว่า รถมือสอง คันนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และควรที่จะทำการเลือกซื้อหรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้ว การพิจารณา รถมือสอง สามารถทำการแยกจุดหรือแยกส่วนของรถออกจากกัน และเริ่มทำการพิจารณาในส่วนเล็ก ๆ ของทีละส่วนที่มีความสำคัญโดยไม่ต้องรีบ
 

อย่างเช่น การแยกส่วนของ รถมือสอง ออกมาเป็นส่วนของห้องผู้โดยสาร หรือภายในตัวรถ สามารถทำการแยกส่วนเล็ก ๆ ที่จะต้องทำการพิจารณาออกมาได้อีกหลากหลายข้อ ซึ่งหนึ่งในส่วนย่อย ๆ อาจจะมีส่วนของการพิจารณาในเรื่องของกลิ่นและสี ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้น รถมือสองคันไหนที่ถูกดัดแปลงมาส่วนใหญ่ ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ในส่วนของการพิจารณาเรื่องกลิ่น คุณอาจจะต้องทำการเปิดตัวรถ แล้วสำรวจกลิ่นว่ามีกลิ่นอับ ๆ ชื้น ๆ หรือไม่ ซึ่งถ้าหากมีแสดงว่า รถมือสอง คันนี้มีน้ำเข้ารถ ซึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ และง่ายต่อการเช็คดู ซึ่งคุณอาจจะเริ่มต้นเช็คที่ยางปูพื้น โดยนำยางปูพื้นออกมาและตรวจดูว่า พื้นพรมมีรอยชื้นของน้ำบ้างหรือไม่ 
 

ซึ่ง รถมือสอง บางคัน พื้นอาจจะมีสภาพผุพัง ตลอดจนกระทั่งมีสภาพทะลุทะลวงเลยก็มี เพราะฉะนั้น การพิจารณาถ้าจะให้ดีและครบถ้วน ควรจะต้องมีการพิจารณาทั้งหมดถึง 4 จุดเลยทีเดียวค่ะ

 
Search
ค้นหารถมือสองในตลาด
 • ชนิด :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • โฉม :
 • ปี :
 • ราคา :
  ค้นหารถจากเต็นท์
 • ชนิด :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • โฉม :
 • ปี :
 • ราคา :

MEMBER

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่านลิงค์น่าสนใจ : รถมือสอง ลงประกาศขายรถฟรี รับทำเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน Furniture Built-in พาเลทไม้ Wooden Pallet ไม้พาเลท pallet ไม้