YOU2CAR A Fix Banner

การตรวจเช็คสภาพ รถมือสอง ในส่วนของช่วงล่างรถยนต์

ลงวันที่ 2014-11-18 เข้าอ่าน 1,705 ครั้ง
การตรวจเช็คสภาพ รถมือสอง ในส่วนของช่วงล่างรถยนต์
 

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไป หรือ รถมือสอง ก็ตาม การเช็คสภาพช่วงล่างของรถยนต์ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะละเลยที่จะทำการตรวจสอบ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว การเช็คสภาพรถยนต์ในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั่วไป หรือแม้กระทั่งรถมือสอง ก็ตาม นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะการขับขี่ที่ปลอดภัยส่วนหนึ่ง มาจากตัวรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ส่วน ไม่มีส่วนไหนที่สึกกร่อน ไม่มีส่วนไหนที่ผุพังหรือมีลักษณะเสื่อมสภาพ เป็นต้น
 

แต่สำหรับใครที่กำลังพิจารณาและต้องการเลือกซื้อ รถมือสอง อยู่นั้น ส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องทำการพิจารณาเป็นพิเศษคือ ช่วงล่าง เนื่องจากช่วงล่างที่ไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบถึงช่วงอื่น ๆ ของรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลักในการตรวจเช็คหรือพิจารณานั้น คุณสามารถตรวจเช็คด้วยการลองขับขี่รถมือสองคันที่หมายปองออกไป เมื่อต้องขับในขณะที่ต้องเจอฝาท่อ เจอถนนคอนกรีตที่สึกกร่อน มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าหากคนได้ขับลุยข้ามไป แล้วมีเสียงกรุกกรักอาจจะบ่งบอกได้ว่า ช่วงล่างของ รถมือสอง คันนี้มีสภาพที่ไม่แน่นมากพอ 


หรือถ้าหากขับขี่ไปแล้วเกิดอาการสะท้านขึ้นมาจนกระทั่งถึงช่วงพวงมาลัย คุณคงจะต้องออกห่างจาก รถมือสอง คันนี้แล้วละค่ะ เพราะจากสภาพดังกล่าวบ่งบอกได้ว่า รถมือสอง คันนี้ไม่ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน หรือนำไปขับขี่อย่างแน่นอน

 
Search
ค้นหารถมือสองในตลาด
 • ชนิด :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • โฉม :
 • ปี :
 • ราคา :
  ค้นหารถจากเต็นท์
 • ชนิด :
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่น :
 • โฉม :
 • ปี :
 • ราคา :

MEMBER

ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน